FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden


A t t   v a r a   F a d d e r


Filipino Tribe Missions fadderbarnsarbete är baserat på gruppfadderskap med individuella fadderbarn alternativt gruppfadderskap för Manobo eller Mamanwa. Detta innebär att du som fadder kan välja ett barn eller en stam att stödja men att delar av den avgift på €20(200SEK) alt €15(150SEK) som du betalar månatligt fördelas enligt följande:
 

Typ Enskild   Grupp  
  EURO SEK EURO SEK
Administration Sverige (4) € 3 30 €3 30
Fond (3) € 2 20    
Barnet (1) € 7 70    
Barnets familj (1) € 2 20    
Barnets by/område (1) € 1 10 €7 70
Kostnader Filippinerna (2) € 5 50 €5 50
Summa: €20 200 €15 150

Bli Fadder

 

 

 

 

 

 

 

1. Barnet prioriteras men under de omständigheter som människor lever i den här delen av världen måste man prioritera helheten för barnets möjligheter att utvecklas, vilket innebär att viss hjälp, där så behövs, kommer att ges till den samlade familjen t.ex. i form av ris, och i vissa fall till den samlade menigheten i form av t.ex. skolbespisning, vattenkälla etc.
 

2. Kostnader i Filippinerna avser: Transportkostnader, administration samt lön till en anställd som tar hand om och sköter verksamheten kring våra fadderbarn. Att transporter fungerar, att barnen får den hjälp de ska ha, sköter inköp samt är denne ansvarig för utbildning av de volontärer och övrig personal som deltar i barnarbetet.
 

3. Fonden avser extraordinära kostnader som kan uppkomma såsom t.ex. läkarbesök, betalning för tjänster, transport m.m. i samband med barnarbetet.
 

4. Enligt bestämmelse av SFI Stiftelsen för insamlingskontroll, får maximalt 25% av insamlade medel gå till administration i Sverige. Detta motsvarar i detta fall €5.

 

GRUPPFADDERSKAP
Vid gruppfadderskap utförs samma målinriktade arbete med att förstärka stammens möjligheter att utvecklas men istället för att inrikta sig på ett enskilt barn, fördelas pengarna jämnt över stammen. I området finns dessutom ett antal grupper inom samma stam, varför framför allt utbildning prioriteras där grupperna kan känna gemenskap och utveckla samarbetsmetoder tillsammans. Vi erbjuder gruppfadderskap för Manobo och Mamanwa.

 

Observera att inga medel från fadderbarnsverksamheten berör annan verksamhet inom FTMW.
Andra uppdrag inom barnarbetet som FTMW Filipino Tribe Mission Welfare arbetar med som
inte omfattas av fadderavgiften utan finansieras separat av myndigheter och privata sponsorer:

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc