FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

 

Registrering av mitt fadderbarn

 
Tack för ditt val av fadderbarn
Vad går fadderavgiften till? Följ länken här
 
Månadsavgiften
Månadsavgiften per fadderbarn är €20, om du är bosatt i Sverige kan du också välja att
betala i SEK och då är avgiften 200SEK. Om du vill vara gruppsponsor för Manobo eller Mamanwa är motsvarande avgifter €15 eller 150SEK. Dessa avgifter kan betalas på följande två sätt:
1. Via autogiro
2. Via plusgiro som betalas per månad, kvartal, halvår eller helår efter eget val
 
Registrering av ditt fadderbarn
Skriv upp registreringsnumret vid sidan av fotografiet på det fadderbarn Ni vill ha.
Om du inte vill välja blir du tilldelat ett fadderbarn av oss där du behövs mest.
Skriv ner önskad kontraktsperiod 1, 2, 5 år, grundskolan ut eller eget val.
Skriv ner Ert eget namn adress och telefonnummer
 
Observera att du när som helst kan avsluta ditt åtagande.
 
Du kan sedan göra på ett av följande tre sätt:
Ansökningshandlingar:
Ansökan om Autogiro
Registreringsblankett
 
 
1.    Skicka ovanstående uppgifter per post till:
        FTMS Filipino Tribe Mission Sverige
        Ekgatan 7B
        213 63 Malmö
        Sverige
 
2.    Sänd ovanstående uppgifter per e-mail till:    ftms@tribemission.com
 
3.    Ring oss på något av nedanstående telefonnummer:
        040- 49 79 69
        070-598 72 66
 
Donation
Om du vill donera en summa pengar för ett av organisationens projekt eller till
fadderbarnsverksamheten i stort kan du även då kontakta oss på ovanstående
angivna sätt. Vi lämnar information om vår verksamhet, som bedrivs som en
allmännyttig ideell förening vid förfrågan.
 
 
Alla donationer, gåvor samt fadderbarnsavgiften kan betalas till Pg 90 04 59-9
eller Bg 900-4599. För betalningar från andra länder, se nedan.
 
 
Tack för ditt engagemang!
 
    Pilipino:
    Maraming salamat po
 
    Suriganon:
    Salamat karadjao
 
 
 

 


 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan betalas i EURO till vårt swishnummer:  9004599
eller till följande konto:
90 04 59-9 EUR
90 04 59-9 SEK
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden

Om du vill ha mer information, kontakta:

FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala, Sweden
Phone: +46 40 497 969
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
90 04 59-9 SEK & EUR
9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                      Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office:
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Cell Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 


Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc