NYHETSBREV

INSAMLING

Här presenterar vi pågående missioner och missionärer i Sverige

För din bekvämlighet och säkerhet, vi har 90-konto:
90 04 59-9
Din gåva garanteras användas enligt ditt val till en av våra projekt.

Frälsningsarmén Ystad Hornmusikkår och Salvationisterna
 
Du kan boka FA Ystad Hornmusikkår eller Salvationisterna i samarbete med FTMS till ett missionsmöte där vi presenterar vår mission i Filippinerna i din kyrka/församling.
 
Kostnaden för detta är endast honorar för reskostnader samt att vi får uppta kollekt för vårt missionsarbete.

Thor Klaveness är Frälsningssoldat

Thor är Fairtrade Sverige Ambassadör

 

Thor & Jovelyn Klaveness var i mars/april 2012 i Filippinerna och arbetade med att lyfta lokala frågor från folken i Mindanao. Se mer information i våra Nyhetsbrev.
 
Du kan boka Thor för en presentation om arbetet i Filippinerna till din organisation, arbetsplats eller kyrka. Välkommen!
Beställ Jovelyns vårrullar

Läs våra nyhetsbrev här

 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan betalas i EURO till vårt swishnummer:  9004599
eller till följande konto:
90 04 59-9 EUR
90 04 59-9 SEK
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden

Om du vill ha mer information, kontakta:

FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala, Sweden
Phone: +46 40 497 969
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
90 04 59-9 SEK & EUR
9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                      Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office:
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Cell Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 
Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission